Dofinansowanie PCPapier

W wyniku dotacji  Podlaskie Centrum Papieru  sp. z o.o. (obecnie PCPapier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) zrealizowało następujące przedsięwzięcia:

– zakup nieruchomości  magazynowej,
–  modernizacja wspomnianego obiektu, dostosowanie go do optymalnych wymogów, niezbędnych do magazynowania i składowania papieru do druku.
– zakup wózka widłowego Nissan o udźwigu 2500 kg i o maszcie typu triplex o wysokości 4,6 metra, z przesuwem bocznym,
– zakup oprogramowania magazynowego, posiadającego rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Umożliwiający zarządzanie zapasami magazynowymi.
DOFINANSOWANIE NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI  I JEJ MODERNIZACJĘ ORAZ NA ZAKUP WÓZKA WIDŁOWEGO I OPRAGROMOWANIA MAGAZYNOWEGO.

Całkowita wartość projektu:
– 2.223.434,75 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– 404.935,92 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu:
– 71459,30 PLN

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0