Вы бумага!

Позвоните нам!

Вы бумага!

Takie jest motto obchodzącej w br. 10-lecie działalności firmy Podlaskie Centrum Papieru z siedzibą w Białymstoku. Oferuje ona papier głównie dla poligrafii i branży wydawniczej. Profil firmy i jej ofertę przybliża w rozmowie z „Poligrafiką” Robert Pawłowski, założyciel, a obecnie prokurent spółki

Европейские фонды - ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА Подляское

Проект финансируется совместно с Европейским Союзом в рамках Региональной программы                 Оперативная Область Подляское течение многих лет 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl
Иконы сделаны Freepik из www.flaticon.com лицензирована CC BY 3.0