Nasze certyfikaty

PEFC™

(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, której głównym celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywaną przez jednostki niezależne.
PEFC dostarcza mechanizmu potwierdzającego, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

Informujemy, że nasza firma posiada certyfikat PEFC wydany przez NEPCon.

FSC®

Forest Stewardship Council® (FSC®) jest międzynarodową organizacją pozarządową typu “non-profit”, której celem jest promowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji. Misją FSC® jest dążenie do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi przy zachowaniu najwyższych standardów przyrodniczych i społecznych oraz przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności prowadzonej gospodarki leśnej.
FSC® tworzy i promuje standardy międzynarodowe i krajowe, które odzwierciedlają misję organizacji. Ponadto, FSC® ocenia, akredytuje i monitoruje jednostki certyfikujące, zajmujące się weryfikacją standardów FSC® wśród posiadaczy certyfikatów FSC® Zapewnia także szkolenia oraz wszelkie niezbędne informacje na temat systemu certyfikacji FSC®, jak również promuje logo FSC® oraz produkty opatrzone tym znakiem.
Otrzymaliśmy certyfikat FSC® wydany przez NEPCon PEFC dostarcza mechanizmu potwierdzającego, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

Informujemy, że nasza firma posiada certyfikat FSC wydany przez NEPCon.