Nasze certyfikaty

PEFC

(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, której głównym celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywaną przez jednostki niezależne.
PEFC dostarcza mechanizmu potwierdzającego, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

Informujemy, że nasza firma posiada certyfikat PEFC (PBN-PEFC-COC-057891) wydany przez NEPCon oraz umowę licencyjną (PEFC/32-31-028).  

FSC®

Forest Stewardship Council® (FSC) jest międzynarodową organizacją pozarządową typu “non-profit”, której celem jest promowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji. Misją FSC jest dążenie do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi przy zachowaniu najwyższych standardów przyrodniczych i społecznych oraz przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności prowadzonej gospodarki leśnej. 
FSC tworzy i promuje standardy międzynarodowe i krajowe, które odzwierciedlają misję organizacji. Ponadto, FSC ocenia, akredytuje i monitoruje jednostki certyfikujące, zajmujące się weryfikacją standardów FSC wśród posiadaczy certyfikatów. FSC zapewnia także szkolenia oraz wszelkie niezbędne informacje na temat systemu certyfikacji FSC, jak również promuje logo FSC oraz produkty opatrzone tym znakiem. 

Informujemy, że nasza firma posiada certyfikat FSC (FSC® C153142) wydany przez NEPCon.